صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی پرسپولیس

تعداد مواردیافت شده 17

۱۳۹۹/۰۶/۲۹ , ۰۸:۵۴
ربط: %۵۷
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ , ۱۵:۰۱
ربط:
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ , ۲۲:۱۵
ربط: %۲۸
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ , ۱۱:۰۲
ربط:
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ , ۲۲:۲۲
ربط: %۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ , ۱۳:۳۸
ربط: %۶۲