صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی پرسپولیس

تعداد مواردیافت شده 15

۱۳۹۹/۱۱/۱۴ , ۱۳:۴۵
ربط:
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ , ۰۷:۱۹
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ , ۱۲:۰۲
ربط: %۷۱