صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی پریود

تعداد مواردیافت شده ۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ , ۱۷:۴۲
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ , ۰۱:۳۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ , ۱۶:۵۳
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ , ۱۲:۴۷
ربط: %۹۱