صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی پناهندگی

تعداد مواردیافت شده 3

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ , ۲۰:۱۳
ربط: %۲۶
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ , ۲۰:۱۴
ربط: %۹۶
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ , ۲۰:۴۱
ربط: %۲۴