صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی پنتاگون

تعداد مواردیافت شده ۱۵
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ , ۱۶:۱۷
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ , ۱۶:۰۸
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ , ۱۶:۲۸
ربط: %۷
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ , ۱۰:۱۴
ربط: %۲۳