صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی چهره

تعداد مواردیافت شده ۸۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ , ۱۲:۰۴
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۸:۴۳
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۰:۰۱
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ , ۰۱:۱۱
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ , ۱۳:۴۸
ربط: %۱۱
صفحه ۱ از ۴