صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی چه واکسنی در ایران تزریق می شود

تعداد مواردیافت شده 17

۱۴۰۰/۰۲/۱۴ , ۱۹:۱۳
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ , ۲۲:۰۴
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ , ۱۴:۳۵
ربط: کمتر از 1