صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی چه واکسنی در دوز دوم تزریق می شود

تعداد مواردیافت شده ۱۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۱۳:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۹:۰۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ , ۱۸:۱۰
کمتر از 1