صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی گران شدن دلار

تعداد مواردیافت شده ۷۴
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ , ۱۶:۰۲
ربط: %۲۷
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ , ۲۱:۳۴
ربط: %۲۲
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ , ۱۳:۵۹
ربط: %۹
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ , ۱۳:۴۵
ربط: %۴۵
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ , ۱۵:۵۶
ربط: %۴۵
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ , ۱۳:۴۲
ربط: %۹
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ , ۰۱:۰۱
ربط: %۱۸
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ , ۱۵:۵۵
ربط: %۳۶
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ , ۱۳:۳۴
ربط: %۴۵
صفحه ۱ از ۳