صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی گرایش شدید زنان به مواد مخدر

تعداد مواردیافت شده ۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ , ۲۲:۴۰
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ , ۱۷:۴۲
کمتر از 1