صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی گزارش مرکز آمار ایران

تعداد مواردیافت شده ۵۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ , ۱۶:۰۱
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ , ۱۱:۲۳
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ , ۰۶:۱۵
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۵
صفحه ۱ از ۲