صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی گسترش اشتغال

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ , ۰۳:۰۲
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ , ۰۹:۵۵
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ , ۱۷:۵۹
ربط: %۲۳