صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی گشایش بازار سهام

تعداد مواردیافت شده 13

۱۳۹۹/۱۰/۱۰ , ۱۰:۴۴
ربط: %۳۹
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ , ۱۱:۴۲
ربط: %۲۱
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ , ۰۹:۳۰
ربط: %۸۰
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ , ۱۶:۳۰
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ , ۱۰:۴۷
ربط: %۲۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۰۸:۴۹
ربط: %۴۷