صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ۳ درصدی

تعداد مواردیافت شده ۱۵۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ , ۱۶:۵۵
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ , ۱۱:۰۷
ربط: %۹
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ , ۱۲:۰۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ , ۰۹:۱۲
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ , ۱۴:۱۶
ربط: %۶۱
صفحه ۱ از ۶