صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی com

تعداد مواردیافت شده 14

۱۴۰۰/۰۱/۱۷ , ۲۱:۰۵
ربط: %۸۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ , ۱۴:۴۲
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ , ۱۶:۱۸
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ , ۰۰:۵۷
ربط: