صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی gov

تعداد مواردیافت شده ۱۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ , ۲۲:۰۳
ربط: %۳۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ , ۲۲:۰۵
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ , ۲۲:۲۶
ربط: %۵۷