صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "آهن آلات گرفت"

بررسی رابطه بین قیمت آهن و شاخص های اقتصاد جهانی

بررسی رابطه بین قیمت آهن و شاخص های اقتصاد جهانی

۱۷ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴:۲۶

قیمت آهن اغلب به عنوان شاخص اصلی فعالیت اقتصادی جهانی در نظر گرفته می شود، با نوسانات تقاضا و عرضه که بر قیمت ها تأثیر می گذارد و منعکس کننده تغییرات در سلامت کلی اقتصاد جهانی است.

کدام نوع ورق برای نیازهای ساختمانی شما بهتر است؟

کدام نوع ورق برای نیازهای ساختمانی شما بهتر است؟

۲۲ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۲۴

«مجموعه آهن آلات گرفت» در این مقاله به بررسی انواع ورق های مورد استفاده در سازه ها پرداخته و مقایسه جامع در رابطه با این ورق ها انجام داده است، با ما همراه باشید.

بررسی رابطه بین قیمت آهن و شاخص های اقتصاد جهانی

بررسی رابطه بین قیمت آهن و شاخص های اقتصاد جهانی

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ۱۸:۲۳

قیمت آهن اغلب به عنوان شاخص اصلی فعالیت اقتصادی جهانی در نظر گرفته می شود، با نوسانات تقاضا و عرضه که بر قیمت ها تأثیر می گذارد و منعکس کننده تغییرات در سلامت کلی اقتصاد جهانی است.