صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "ارز تک نرخی"

ارز تک‌نرخی؛ آرزویی در دوردست

ارز تک‌نرخی؛ آرزویی در دوردست

۸ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳:۳۹

شاید مهمترین و در عین حال اصولی‌ترین درخواستی که در ادوار گوناگون، بخش خصوصی و فعالان بخش‌های تولیدی در عرصه‌های گوناگون مطرح کرده و می‌کنند، تقاضای ارز تک‌نرخی و فاصله گرفتن از برخورد دستوری با قیمت‌هاست.