صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "ارسال بالون های حاوی آشغال"

پروپاگاندای تبلیغاتی و پاسخ‌های نامتعارف در تقابل دو کره

پروپاگاندای تبلیغاتی و پاسخ‌های نامتعارف در تقابل دو کره

۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ۰۹:۴۵

آن‌طور که در خبرها آمده، به‌نظر می‌رسد تقابل کره شمالی و جنوبی حداقل در میدان اقدامات نمادین ادامه دارد.