صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "انتخابات ریاست جمهوری ایلات متحده"

انتخابات نوامبر۲۰۲۴ و دردسرهای جو بایدن ۸۱ ساله

انتخابات نوامبر۲۰۲۴ و دردسرهای جو بایدن ۸۱ ساله

۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ۲۲:۵۸

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ایلات متحده، به‌نظر می‌رسد روزبه‌روز شانس جو بایدن کاهش می‌یابد.