صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "انفجارهای ایران"

ادعای نقش اسرائیل و آمریکا در انفجارهای ایران "مضحک" است

ادعای نقش اسرائیل و آمریکا در انفجارهای ایران "مضحک" است

۱۴ دی ۱۴۰۲ ۰۹:۵۰

متیو میلر گفت: «ایالات متحده به هیچ وجه نقشی در این ماجرا نداشته و هرگونه ادعایی که خلاف این را بیان کند مضحک است.»