صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "انقلاب فناوری"

اقتصاد دیجیتال در هزارۀ سوم

اقتصاد دیجیتال در هزارۀ سوم

۱۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۸:۴۷

با آغاز هزاره جدید، عرصه دیجیتال، سال به سال استیلای خودش را بر حوزه‌های گوناگون، بیش از گذشته گستراند و در حال حاضر، شاید اقتصاد بیش از هر بخش دیگری با انقلاب فناوری و عصر دیجیتال در هم تنیده شده است.