صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "بحران بیکاری"

شـناسایی و مـعرفی فرصت‌های کارآفرینی

شـناسایی و مـعرفی فرصت‌های کارآفرینی

۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۲۱:۳۶

بحران بیکاری به عنوان یک معضل، تمامی جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و گاها اثرات غیرقابل جبرانی بر جا می‌گذارد.