صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "بحران چاقی"

درختی به نام ایرج جمشیدی

درختی به نام ایرج جمشیدی

۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

در این بازدید آقای علیرضا حقیقت‌نژاد، مالک مجموعه‌ که قصد توسعه‌ هر دو بخش تولیدی را دارند، در اقدامی زیبا یک درخت کاج به نام و یاد ایرج جمشیدی در مزرعه هم‌جوار گلخانه کاشتند.