صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "بررسی موانع سرمایه گذاری"

بررسی موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری و توسعه فاضلاب شهر یزد

بررسی موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری و توسعه فاضلاب شهر یزد

۴ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۵۹

بررسی موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری و توسعه فاضلاب شهر یزد جلال علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد