صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی"

تبدیل وضعیت پیمانکاران وزارت نفت، نیازمند اراده جدی دولت و مجلس

تبدیل وضعیت پیمانکاران وزارت نفت، نیازمند اراده جدی دولت و مجلس

۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۲۲

در روزهای برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خبرهای خوبی برای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری صنعت نفت از سوی علی مددی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت شنیده شد که نشان از عزم جدی این وزارتخانه برای تعیین تکلیف کارکنان این مجموعه بزرگ است.