صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "بیژن عبدالکریمی"

مذهب آینده عشق است؛ نه ترس/با ماست نمی توان مقابل پسامدرن ایستاد!

مذهب آینده عشق است؛ نه ترس/با ماست نمی توان مقابل پسامدرن ایستاد!

۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۳:۵۳

‌سنت تاریخی و معنوی ایرانیان، با اسلام آغاز نشده؛ بلکه یک سنت چندهزارساله است؛ با جهان پسامدرن هم، هرچه در جهان مدرن سفت و متصلب بود، دود شد و به هوا رفت!