صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "تاسیس شرکت"

ثبت تغییرات شرکت و مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات در اداره ثبت

ثبت تغییرات شرکت و مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات در اداره ثبت

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۴۵

در شرکت بر حسب نیاز جلساتی تشکیل می شود که تمامی مشخصات جلسه از جمله اعضای حاضر در جلسه، تاریخ و ساعت برگزاری، تصمیمات اخذ شده و تغییراتی که اعضاء برای انجام آن تصمیم گیری نموده اند، در صورتجلسه مربوطه ذکر می شود. این صورتجلسه گاهی به صورت مسائل درون شرکتی بوده و نیاز به ثبت رسمی ندارد اما در موارد خاص باید ثبت گردد.