صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "تحقق اهداف"

۱۴۰۳؛ فرصتی برای تحقق اهداف و رویاها

۱۴۰۳؛ فرصتی برای تحقق اهداف و رویاها

۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ۲۰:۱۲

سال پیش رو سالی خواهد بود پر از فراز و نشیب، بیم و امید، پستی‌ها و بلندی‌ها و چالش‌های انکارناپذیر. شرایط اقتصادی هر روز با نوسانات و تکانه‌های شدید مواجه است. تحریم‌ها و بدعهدی‌های جهان هنوز با ماست.