صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "تخلف"

ناامنی در جایگاه‌های سوخت/شهروندان مراقب جعل و سوختن کارت ها باشند

ناامنی در جایگاه‌های سوخت/شهروندان مراقب جعل و سوختن کارت ها باشند

۱۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۰:۳۱

ثبت قیمت‌های بالاتر پس از سوخت‌گیری،کشیدن مبالغ اضافه از کارت برخی مشتریان و فروش مکمل های غیر مجاز با قیمت های نجومی از جمله مواردی است که حضور در برخی جایگاه های سوخت را ناامن کرده است.