صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "ترمیم دستمزد"

ترمیم مستمری ۱۴۰۲/بازنشستگان در هفته‌های پایانی ماه پولی در بساط ندارند!

ترمیم مستمری ۱۴۰۲/بازنشستگان در هفته‌های پایانی ماه پولی در بساط ندارند!

۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۱۵:۰۶

یکی دو روز عقب افتادن حقوق برای بازنشستگان حداقل‌بگیر، ناراحت‌کننده است؛ چرا که در هفته‌های پایانی هر ماه دیگر پولی در بساط ندارند!