صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کن"

محمد رسول‌اف جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کن را دریافت کرد

محمد رسول‌اف جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کن را دریافت کرد

۶ خرداد ۱۴۰۳ ۰۱:۱۴

محمد رسول‌اف که متولد سال ۱۳۵۱ در شیراز است حدود ۱۰ روز پیش و در آستانه جشنواره کن از ایران خارج شد.