صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "جنوب ایتالیا"

ایران و روسیه؛ دغدغۀ اصلی رهبران گروه ۷

ایران و روسیه؛ دغدغۀ اصلی رهبران گروه ۷

۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳:۲۳

نشست رهبران گروه ۷ در حالی در جنوب ایتالیا برگزار شد که ایران و روسیه محور اصلی بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های سران گروه 7 بود؛ مسائلی چون کمک به اوکراین از محل درآمدهای حاصل از بلوکه شدن اموال روسیه تا تهدیداتی که آنان مدعی هستند از جانب ایران، جهان را تهدید می‌کند.