صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حسابدار رسمی"

حسابدار رسمی کیست 
و چه وظایفی دارد
گفت‌و‌گو با دکتر محمدتقی میرفندرسکی

حسابدار رسمی کیست و چه وظایفی دارد گفت‌و‌گو با دکتر محمدتقی میرفندرسکی

۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ۲۰:۲۹

امیر وکیلیان، حسابرس و دبیر سرویس اقتصادی و بورس آسیا در گفت‌و‌گو با دکتر محمدتقی میرفندرسکی، مدیر اجرایی اسبق جامعه حسابداران رسمی ایران به نقش جامعه حسابداران در این رتبه‌بندی و به طور کلی در شفافیت و سلامت مالی سازمان‌ها و واحد‌های اقتصادی می‌پردازد.