صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حساب تجاری"

مالیات از همه‌ واریزی‌ها
به حساب‌های تجاری

مالیات از همه‌ واریزی‌ها به حساب‌های تجاری

۲۹ دی ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

سازمان امور مالیاتی گفته است: کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد. در ادامه مطالب سر صفحه.