صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حسد در شاهنامه"

ریسک‌های سیستماتیک
اقتصاد ایران در ۱۴۰۳
گفت‌و‌گو با دکتر جواد صادقی‌پناه

ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ گفت‌و‌گو با دکتر جواد صادقی‌پناه

۱۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۰۳

حسادت در شاهنامه با دکتر محمد رسولی؛ در برخی از داستان‌های شاهنامه عامل حسادت‌ورزی اثرات مخربی بر شخصیت‌های داستانی و تاریخی گذاشته‌اند. در قسمت دیگری از نگاهی نو به شاهنامه با دکتر محمد رسولی به حسادت‌ از منظر شاهنامه فردوسی خواهیم پرداخت.