صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حسن یزدانی"

انجمن ایران جوان؛
ایده‌‌ی از-فرنگ-برگشته‌ها
یا تجلی خواست‌ِ عمومی

انجمن ایران جوان؛ ایده‌‌ی از-فرنگ-برگشته‌ها یا تجلی خواست‌ِ عمومی

۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ۲۱:۱۰

مسئاله‌ی جمهوریت نخستین بار، صد سال پیش در چنین ماهی به طور جدی توسط رضا خان سردار سپه و اطرافیان او مطرح شد. تا جایی که او در محوطه‌ی مجلس در میدان بهارستان برای نمایندگان و حاضرین به نطق انتخاباتی پرداخت. در این قسمت به جریان جمهوری‌‌خواهی در واپسین سال سلطنت قاجار در ایران می‌پردازیم.

یادنامه فاطمه عربشاهی
صد سال پیش با پروفسور حسن امین

یادنامه فاطمه عربشاهی صد سال پیش با پروفسور حسن امین

۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۱۰

مراسم «شتر قربانی» یکی از رسوم منسوخ شده‌ در میان مردم نواحی مختلف ایران از جمله در میان مردم تهران است. مراسمی که در تهران عموما در میدان بهارستان و در جلوخان باغ نگارستان که امروز میدان بهارستان در آن واقع شده است برگزار می‌شد.

استخدام حسن یزدانی در بانک

استخدام حسن یزدانی در بانک

۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۲۴

با موافقت بانک ملی حسن یزدانی و امیرحسین زارع و امین میرزازاده به استخدام بانک ملی درآمدند.

حسن یزدانی زیر تیغ جراحان می‌رود

حسن یزدانی زیر تیغ جراحان می‌رود

۵ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۴۳

حسن یزدانی صبح امروز و در بیمارستان بهمن تهران کتف راست خود را به دست جراحان خواهد سپرد.