صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "حمایت مالی اوکراین"

آیا غرب از حمایت مالی اوکراین دست برخواهد داشت؟

آیا غرب از حمایت مالی اوکراین دست برخواهد داشت؟

۸ اسفند ۱۴۰۲ ۰۱:۰۱

به نظر می‌رسد فرسایشی شدن جنگ اوکراین از یک سو و بحرانی که جنگ اسراییل و حماس در خاورمیانه و جهان ایجاد کرده است، باعث تعلل اروپا و ایالات متحده در حمایت مالی از زلنسکی شده است، رویکردی که با اعتراض اوکراین همراه بوده است.