صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "خلاقیت"

ابتکاری جدید از سازندگان وطنی

ابتکاری جدید از سازندگان وطنی

۶ آبان ۱۴۰۲ ۱۲:۲۰

در جریان بازی فوتبال تراکتور و ذوب اهن توپ بازی ترکید...جراید

نامگذاری یک میدان به نام کارآفرینی و سه خیایان به نام های نوآوری ، ابتکار و خلاقیت

نامگذاری یک میدان به نام کارآفرینی و سه خیایان به نام های نوآوری ، ابتکار و خلاقیت

۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ۲۱:۴۹

نامگذاری یک میدان به نام کارآفرینی و سه خیایان به نام های نوآوری ، ابتکار و خلاقیت ، عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد