صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "خواهر خوانده"

حضور هیئت پنج نفره شهر یاسبرین مجارستان در یزد

حضور هیئت پنج نفره شهر یاسبرین مجارستان در یزد

۱۵ تیر ۱۴۰۲ ۲۲:۳۴

حضور هیئت پنج نفره شهر یاسبرین مجارستان در یزد ، بی بی فاطمه حقیرالسادات رئیس کمیسیون گردشگری، میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین الملل