صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "درمان بیماری های جنسی"

آشنایی با آزیترومایسین و کاربردهای آن

آشنایی با آزیترومایسین و کاربردهای آن

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۲۲

استانداردهای ثانویه به عنوان مواد مرجع معتبر هستند که برای استفاده در چندین برنامه تحلیلی از جمله آزمایش تست دارو ، توسعه روش دارو برای تجزیه و تحلیل کمی و کیفی ، آزمایش کنترل کیفیت مواد غذایی و نوشیدنی و سایر نیازهای کالیبراسیون مناسب هستند.