صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دریافت سود سهام عدالت"

جاماندگان سهام عدالت بخوانند

جاماندگان سهام عدالت بخوانند

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۶:۲۴

بازیان درباره افراد واجد شرایط دریافت سهام عدالت گفت: این جمعیت ۵ میلیون نفری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند و البته بخشی از ایثارگران هم مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند.

زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد

زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۵:۴۸

نپرداختن به موقع سود سهام عدالت موجب شد تا جاماندگان در خردادماه منتظر دریافت سود سهام عدالت خود باشند.