صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دستورالعمل بورس"

تغییرات در تابلوهای بورس تا ۲-۳ هفته آینده نهایی می‌شود

تغییرات در تابلوهای بورس تا ۲-۳ هفته آینده نهایی می‌شود

۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۴:۳۴

با توجه به شوک‌هایی که در بازار ایجاد می‌شود سعی می‌کنیم تا جایی که می‌شود به زیرساخت‌های بازار دست نزنیم تا بازار شرایط عادی خودش را داشته باشد.