صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دعاوی ملکی"

وکیل ملکی در تهران

وکیل ملکی در تهران

۱۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴:۰۳

اگر سری به دادگاه‌ها زده باشید، متوجه می‌شوید که یکی از رایج‌ترین و پیچیده‌ترین دعاوی در محاکم قضایی پرونده‌های مربوط به ملک هستند. در واقع بعضی اوقات اختلافات ملکی در حدی عمیق می‌شود که برای حل آن‌ها فقط باید به مراجع قضایی مراجعه کرد. پیگیری و رسیدگی به دعاوی ملکی نیازمند دانش کافی از قوانین مربوط به املاک و تجربه است. بنابراین برای انجام امور مربوط به پرونده‌های ملکی توصیه می‌کنیم از مشاوره یک وکیل ملکی استفاده کنید.