صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دنیای مجازی"

چرا شمار بالایی از نسل جوان از کتابخوانی گریزان است

چرا شمار بالایی از نسل جوان از کتابخوانی گریزان است

۲۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۲:۰۹

به ارج و ارزش کتابخوانی نسل کنونی ایران از این دیدگاه می بایست نگریسته شود چون نوجوانان مهتابی های آینده جامعه خواهند بود.