صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دکترحمزه رضایی"

طنزروز؛ پلکان سیاسی

طنزروز؛ پلکان سیاسی

۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۱:۵۷

پزشکیان: در جلسه جبهه اصلاحات گفتم من اصولگرایم از حق و عدالت کوتاه نمی‌آیم

طنز روز؛ علمای دهر

طنز روز؛ علمای دهر

۱۵ خرداد ۱۴۰۳ ۲۲:۴۹

ارمکی، جامعه شناس گفت: این چه مرضی است که مسئولین متخصص همه چیز هستند؟