صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "دکتر محمد قبول"

معافیت مالیاتی مشاغل ماده ۱۰۱
در سامانه مودیان
گفت‌و‌گو با دکتر محمد قبول

معافیت مالیاتی مشاغل ماده ۱۰۱ در سامانه مودیان گفت‌و‌گو با دکتر محمد قبول

۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

در قسمت دیگری از بررسی پرسش‌های مالیاتی در گفت‌وگو با دکتر محمد قبول، به بررسی معافیت‌های مالیاتی مشاغل در ماده ۱۰۱ در سال ۱۴۰۳ و همچنین مشوق‌ها برای مودیانی که از سامانه مودیان استفاده کرده‌اند خواهیم پرداخت.

بررسی ماده ۱۰۰ 
قانون مالیات‌های مستقیم

بررسی ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۵۴

در گفت‌و‌گو با دکتر محمد قبول، عضو شورای عالی حسابداران خبره ایران به بررسی ماده صد قانون مالیات‌های مستقیم و طرح پرسش‌های مغفول‌مانده پیرامون این قانون خواهیم پرداخت.

محدودیت‌ معافیت‌های مالیاتی
در بودجه ۱۴۰۳
گفت‌و‌گو با دکتر محمد قبول

محدودیت‌ معافیت‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ گفت‌و‌گو با دکتر محمد قبول

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۰۰

معافیت‌های مالیاتی محرکه‌هایی اثرگذار در تولید و سرمایه‌گذاری هستند. اما در بودجه ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ محدودیت‌هایی برای این معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است. در گفت‌و‌گوی امیر وکیلیان از سرویس اقتصادی و بورس آسیا و دکتر محمد قبول، عضو شورایعالی حسابداران خبره ایران به بررسی جزئیات این محدودیت‌ها و پیامدهای آن می‌پردزایم.

دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳
گفت‌و‌گو با دکتر محمد قبول

دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ گفت‌و‌گو با دکتر محمد قبول

۳ فروردین ۱۴۰۳ ۱۹:۱۵

درباره‌ی این همایش امیر وکیلیان از سرویس بورس آسیا گفت‌و گویی داشته با دکتر محمد قبول، موسس انجمن مدیران مالی حرفه‌ای خراسان رضوی.