صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "رایزنی بن سلمان و بلینکن"

رایزنی ۲ ساعته بن سلمان و بلینکن

رایزنی ۲ ساعته بن سلمان و بلینکن

۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۲۸

بلینکن و بن سلمان در جریان این نشست درباره «اهمیت رسیدگی به نیازهای بشردوستانه در غزه و جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری» و «نیاز فوری به کاهش تنش‌های منطقه» رایزنی کردند.