صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "رکود"

پیش‌بینی نرخ اجاره در سال ۱۴۰۳

پیش‌بینی نرخ اجاره در سال ۱۴۰۳

۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ۱۴:۴۹

یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم.

تولید؛ یگانه راه بهبود وضعیت اقتصادی

تولید؛ یگانه راه بهبود وضعیت اقتصادی

۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰:۱۱

کلیت اقتصاد، حوزه‌ها و مؤلفه‌های گوناگونی دارد و هر یک به میزان و سهمی بر آن اثرگذار است اگر تورم و رکود را مهم‌ترین آسیب‌های فعلی اقتصاد کشور بدانیم، تنها با افزایش توان تولید است که می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود و این مهم، میسر نخواهد شد مگر با نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی و ایجاد فضایی امن و باثبات تا شاهد افزایش سرمایه‌گذاری باشیم.

سرمایه‌گذاری در بورس؛ آری یا نه؟

سرمایه‌گذاری در بورس؛ آری یا نه؟

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۲۳:۱۲

سرمایه‌گذاران هوشمند حتی در دل تورم و رکود و بحران به دنبال فرصت سرمایه‌گذاری می‌گردند.