صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "ریال آفشور"

رئیس کل بانک مرکزی: به زودی ریال آفشور با روسیه عملیاتی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی: به زودی ریال آفشور با روسیه عملیاتی می‌شود

۳ تیر ۱۴۰۳ ۱۴:۵۶

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با اجرای آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش گفت: امروز این آمادگی توسط دو بانک ملت و تجارت صورت گرفته و این عملیات از امروز در جزیره کیش آغاز شده است.