صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "سازمان همیاریهای یزد"

خبرنگاران نقش آفرینان توسعه و عمران شهری هستند

خبرنگاران نقش آفرینان توسعه و عمران شهری هستند

۱۶ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۳۲

خبرنگاران نقش آفرینان توسعه و عمران شهری هستند ، محمدرضا عظیمی‌زاده مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان ‌یزد

تقدیر از سازمان همیاری شهرداری های استان یزد در شورای عالی مسکن کشور

تقدیر از سازمان همیاری شهرداری های استان یزد در شورای عالی مسکن کشور

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۰:۳۰

تقدیر از سازمان همیاری شهرداری های استان یزد در شورای عالی مسکن کشور